• Реєстрація
Сортировать по дате: Вівторок, 24 березня 2020
Будівництво автомобільних доріг відноситься до видів діяльностей, що становлять підвищену екологічну небезпеку для навколишнього середовища та, відповідно, можуть мати значний вплив на довкілля. Тому, діяльність, що пов’язана з будівництвом чи реконструкцією автомобільних шляхів потребує вивчення з екологічної точки зору щодо впливу на здоров’я населення та навколишнє середовище. В статті 3 закону України «Про оцінку впливу на довкілля» виділені види діяльності, котрі підпадають під обов’язкове проведення ОВД, а саме будівництво, розширення чи реконструкція:
 • автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири або більше смуг руху (а також, в разі розширення чи реконструкції до чотирьох смуг), за умови їхньої протяжності від 10 км та більше;
 • автомагістралей;
 • автомобільних доріг першої категорії.
Вищезазначені види діяльності належать до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля через що, документи в процесі ОВД будуть направлятися до центрального уповноваженого органу – Міністерства екології та природних ресурсів України.
До прийняття ЗУ «Про ОВД», оцінка впливу на довкілля при будівництві чи реконструкції автомобільних доріг здійснювалась в частині проектних робіт як розділ матеріалів з Оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС). Відповідні вимоги наведені у ДБН А.2.2-1-95 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”.
Автомобільна дорога розглядається як об’єкт, що виконує функцію з перевезень та впливає на довкілля під час будівництва та руху автотранспорту. При будівництві автодоріг порушується ґрунт для прокладання самої дороги та для розміщення тимчасових/постійних споруд та будівельної техніки. Якщо агрохімічні дослідження свідчать про наявність родючого шару ґрунту на земельній ділянці, де планується будівництво автодороги, то його необхідно зняти та перенести у спеціально відведене місце для зберігання. Порушені землі від будівельних робіт зазнають значного впливу від запилення, порушення ґрунтових чи підземних вод. Після завершення будівельних робіт автодорогою рухатимуться транспортні засоби, які будуть джерелом забруднення атмосферного повітря.
В разі будівництва шляхопроводу через водний об’єкт, вплив поширюється на водойму та на гідро біонтів, через що, необхідно проводити додаткові дослідження впливу на іхтіофауну водного об’єкту.
Оцінка впливу на довкілля при будівництві чи реконструкції автомобільних доріг починається з:
 1. Підготовки повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Повідомлення завантажується реєстр ОВД та публікується щонайменше в двох друкованих виданнях для ознайомлення місцевими жителями про плановану діяльність суб’єкта господарювання.
 2. Проведення агрохімічних досліджень визначення наявності родючого шару ґрунту та, в разі необхідності, іхтіологічних досліджень з метою визначення впливу на основні групи іхтіофауни.
 3. Складання звіту з оцінки впливу на довкілля з урахуванням зауважень та пропозицій, що надійшли від громадськості, та результатів проведених досліджень. Звіт з оцінки впливу на довкілля також розміщується в реєстрі ОВД;
 4. Підготовки оголошення про проведення громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та його публікація в реєстрі ОВД та друкованих виданнях;
 5. Проведення громадського обговорення звіту з ОВД. За організацію та проведення громадського обговорення суб’єкт господарювання сплачує офіційну плату до центрального уповноваженого органу (ЦУО). За результатами громадського обговорення звіту з ОВД УЦО готує та завантажує в реєстр ОВД звіт про громадське обговорення.
 6. Одночасно зі звітом про громадське обговорення в реєстрі ОВД публікується висновок з оцінки впливу на довкілля. Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля є завершальним етапом процедури ОВД.
Серед багатьох галузей промисловості, хімічна вирізняється високою складністю організації виробництва. І лише завдяки новітнім підходам до створення хімічної продукції можливо вирішувати екологічні проблеми, які часто зустрічаються при хімічному виробництві.
Наразі, підприємства які працюють в сфері хімічної промисловості споживають велику кількість енергії, сировини та води, а отже, під час виробництва утворюється багато побічної продукції. При виваженому екологічному підході, побічна продукція має бути використана як вторинні ресурси, але зараз в більшості компаній накопичується як відходи. Переважно всі відходи хімічної промисловості, через надмірну токсичність, повинні бути знищенні.
Значний вплив хімічна галузь має також і на проблему глобального потепління. Збільшенню парникового ефекту сильно сприяють такі хімічні речовини як оксиди сірки та азоту, хлорфторовуглеводороди, різноманітні технологічні гази, які є результатом роботи хімічних підприємств.
Для збільшення доходу, компаніям-виробникам у хімічній галузі вигідно збільшувати об’єми виробництва. Але для цього вони мусять зменшувати негативний вплив на екологію навколишнього середовища.
Саме розробка нових технологічних рішень, удосконалення існуючих методик виробництва є основним методом боротьби із забрудненням довкілля.
Щоб виміряти, яким є вплив на навколишнє середовище від хімічних підприємств, здійснюється оцінка впливу на довкілля – ОВД.
Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” для сфери хімічного виробництва вирізняє наступні види діяльності, як такі, що можуть завдати значного впливу довкіллю, і тому підлягають проведенню ОВД.
Хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічнобіологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік – ці види діяльності відносяться до першої категорії планової діяльності, отже всі документи в процесі оцінки впливу на довкілля надсилаються в центральний уповноважений орган (Мінприроди).
Хімічна промисловість: установки для виробництва вибухових речовин; установки, в яких хімічні і біологічні процеси використовуються для виробництва білкових кормових добавок, ферментів та інших білкових речовин; зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази) – такі види діяльності відносять до другої категорії  планової діяльності, а це значить, що розроблені документи надсилаються в територіальний орган.
Для проведення оцінки впливу на довкілля для виробництв та підприємств, які працюють в сфері хімічної промисловості існує наступний порядок:
 • розробка повідомлення про планову діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, та його публікація в друкованих засобах масової інформації та реєстрі ОВД;
 • розробка звіту з оцінки впливу на довкілля з урахуванням пропозицій та зауважень від громадськості щодо планової діяльності та розміщення звіту в реєстрі ОВД; У звіті з ОВД зазначаються результати проведених досліджень впливу на біорізноманіття, атмосферне повітря, водні об’єкти та ґрунти;
 • підготовка та публікація оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в реєстрі ОВД та друкованих виданнях;
 • організації проведення громадських слухань в уповноваженому територіальному органі або Мінприроди ;
 • отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, що дає право на провадження планової діяльності.
Звернувшись до досвідчених фахівців в проведенні оцінки впливу на довкілля Ви будете впевнені щодо якості організації та розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля та належного контролю за всіма етапами процедури.
Джерело: www.mcl.kiev.ua
Вівторок, 24 березня 2020, 10:40

УВАГА зміни при подачі е-декларацій

20 березня набирав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» № 524-ІХ.

З огляду на зміни у декларації за 2019 рік

НЕ ПОТРІБНО зазначати:

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

належність до національних публічних діячів;

зареєстроване місце проживання членів сім’ї декларування;

об’єкти декларування, які перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду;

Членів сім’ї суб’єкта декларування, які спільно з ним проживали сукупно протягом не менше 183 днів протягом року;

Трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером)яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;

Криптовалюти;

Банківські та інші установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно.

З текстом Закону можна ознайомитись за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-20

Також нагадуємо, що термін подання електронних декларацій продовжено до 01 червня 2020 року.

Начальник управління

Зразок запиту про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Відеогалерея


Календар новин

« березня 2020 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні672
mod_vvisit_counterВчора6924
mod_vvisit_counterЦей тиждень43095
mod_vvisit_counterОстанній тиждень70526
mod_vvisit_counterЦього місяця236467
mod_vvisit_counterОстаній місяць191863
mod_vvisit_counterВсі дні11336314

Веб представництва