• Реєстрація
Сортировать по дате: Понеділок, 03 серпня 2020

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території земельної ділянки щодо можливості будівництва  магазину за

адресою вул. Центральна, 36-Д, в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області.

Мета ДПТ: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами, визначення містобудівних умов та обмежень, обгрунтування можливості розміщення будівлі магазину.

За функціональним призначенням територія, щодо якої здійснюється детальне планування відноситься до території громадської забудови. Відповідно до рішень, прийнятих при розробленні ДПТ, проектом передбачається розміщення громадського об'єкту - магазину.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Берегометська селищна рада Вижницького району Чернівецької області

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 07.08.2020 року і триватиме до 07.09.2020 року.

б)  способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські обговорення  тощо):

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських обговорень:

Громадські обговорення  відбудуться 07.09. 2020  в  11:00 в приміщенні Берегометської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 20 смт. Берегомет Вижницького району.

г)  орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану території та розділом «Охорона навколишнього природного середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у приміщенні Берегометської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 20 смт. Берегомет, з понеділка по п'ятницю - з 09.00 год. до 17.00 год. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті Берегометської селищної ради - http://gromady.cv.ua/vn/rada/275/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Берегометська селищна рада. Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 59233, Чернівецька область, Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Центральна, 20 Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 07.08.2020 по 07.09.2020

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Закон України від 18.06.2020 № 733-IX «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон) набрав чинності 17 липня 2020 року.

Відповідно до Закону тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», не проводяться.

Відтак, повідомляємо про рекомендовані покрокові дії для суб’єктів господарювання, які передбачають вперше проведення громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля після набрання чинності Закону:

1) Підготувати оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля (далі – Оголошення) за формою та відповідно до вимог, що встановлені Порядком передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 (далі –Порядок). В абзаці 4 пункту 5 Оголошення після слів «Громадські слухання (перші) відбудуться» зазначити «Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)»;

2) Забезпечити опублікування Оголошення в друкованих засобах масової інформації (не менше двох) і розміщення на дошках оголошень відповідно до пункту 3 статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

3) Відповідно до пункту 6 Порядку завантажити через електронний кабінет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр) відповідної реєстраційної справи про оцінку впливу на довкілля всі необхідні документи для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Далі громадське обговорення проводиться відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» із змінами, внесеними згідно із Законом України від 18.06.2020 № 733-IX, у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Окремо зазначаємо, що відповідно до пункту 16 Порядку суб’єкт господарювання вносить плату за проведення громадського обговорення на рахунок, визначений уповноваженим територіальним органом або уповноваженим центральним органом, до подання звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

Оплата за проведення громадського обговорення здійснюється суб’єктом господарювання після отримання відповідного рахунку на оплату послуги з проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.

В свою чергу, рахунок на оплату послуги з проведення громадського обговорення надається суб’єкту господарювання після укладення договору проведення громадського обговорення (далі – Договір).

Наголошуємо, що Міндовкілля розпочинає процедуру укладення Договору за умови, що суб’єкт господарювання надав підписаний зі своєї сторони Договір в двох екземплярах разом із супровідним листом.

Розмір оплати встановлено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.05.2018 № 182 «Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2018 р.  за № 676/32128. З примірною формою Договору можливо ознайомитись за посиланням:

/content/ocinka-vplivu-na-dovkillya-ediniy-reestr.html

Рекомендовані покрокові дії для суб’єктів господарювання, у яких всі необхідні документи були завантажені до Реєстру до набрання чинності Закону:

1) Підготувати нове Оголошення за формою та відповідно до вимог, що встановлені Порядком. В абзаці 4 пункту 5 Оголошення після слів «Громадські слухання (перші) відбудуться» зазначити «Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)»;

2) Забезпечити опублікування Оголошення в друкованих засобах масової інформації (не менше двох) і розміщення на дошках оголошень відповідно до пункту 3 статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

3) Нове Оголошення завантажується через електронний кабінет Реєстру відповідної реєстраційної справи про оцінку впливу на довкілля до комірки «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД».

Далі громадське обговорення проводиться відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» із змінами, внесеними згідно із  Законом України від 18.06.2020 № 733-IX, у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

При цьому, у разі, якщо суб’єктом господарювання раніше було здійснено оплату за договором проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, повторна оплата не здійснюється.

Понеділок, 03 серпня 2020, 10:06

ALTERNATIVE ENVIRONMENTAL PLATFORM-2020 «ECO-MODERNIZATION»

Національний центр сталого розвитку спільно з Професійною асоціацією екологів України запрошують стати учасником та партнером інноваційного майданчика для вирішення актуальних питань екології виробництв під призмою завдань екомодернізації:

ALTERNATIVE ENVIRONMENTAL PLATFORM-2020 «ECO-MODERNIZATION», 26-28 серпня, ONLINE

Будуть представлені екологічні рішення, широкий спектр обладнання, технологій, консультацій і послуг для промислового сектора, що прагне екомодернізації. Вперше в Україні організатор об'єднає всі сектори кругової економіки в єдину платформу: від екопроєктування та ефективності до повторного використання сировини, переміщення, підйому та рекультивації забруднених ділянок, водоочистки та інтегрованого водного кругообігу та інше.

Захід вигідно відрізняє не тільки формат проведення., а й знайомство з інноваціями в галузі. На онлайн-виставці будуть представлені останні новинки галузі, а провідні експерти готові поділитися ефективними рішеннями актуальних питань сфери.

Ділова програма «ECO-MODERNIZATION» включає в себе кілька спеціалізованих заходів: конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій компаній та інших тематичних подій.

У програмі:

26 серпня: блок Охорона водних ресурсів

Чи може Україна досягти стандартів ЄС у водній сфері?

27 серпня: блок Реформа сфери відходів. Промислові відходи.

Циркулярна економіка і промислові відходи: можливості та перепони

28     серпня: блок Охорона атмосферного повітря

European Green Deal та вітчизняні можливості

Начальник управління

Зразок запиту про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Відеогалерея


Календар новин

« серпня 2020 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1496
mod_vvisit_counterВчора5409
mod_vvisit_counterЦей тиждень6905
mod_vvisit_counterОстанній тиждень53234
mod_vvisit_counterЦього місяця253511
mod_vvisit_counterОстаній місяць191863
mod_vvisit_counterВсі дні11353358

Веб представництва