• Реєстрація

Міжнародна діяльність

Згідно рішення Ради Єврорегіону «Верхній Прут» від 29 травня 2010 р. «Про фінансування діяльності Єврорегіону «Верхній Прут» у 2010-2011 роках» в області проводиться відповідна робота щодо реалізації трьох великомасштабних українсько-румунсько-молдовських проектів , впровадження яких схвалено рядом галузевих міністерств, зокрема Держкомлісгоспом, Держводгоспом, Міністерством з питань житлово-комунальнго господарства, Мінприроди.

- «Транскордонна співпраця із запровадження ефективної системи поводження з промисловими і муніципальними відходами на основі їх сортування та застосування ВАТ (кращих доступних технологій)».

Мета проекту: забезпечення послідовної мінімізації відходів та більш ефективного використання ресурсів, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та наближення до стандартів ЄС.

В основу проекту закладено добудову і оснащення сміттєсортувального заводу в м. Чернівці ТОВ «Еко Баланс Сервіс», будівництво якого призупинено. (стан готовності заводу в попередній період в таблиці додатку). Ці пропозиції включено до Позиційного документу України щодо Стратегії ЄС для Дунайського регіону, а даний проект також відібрано для представлення українською стороною для представлення українською стороною до Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Молдова» за рішенням наради в Мінекономіки 26.07.2010. Погоджений проект фінансуватиметься коштами зазначеної програми ЄС (90% вартості). Співфінансування з українського боку погоджене листами Держводгоспу і МЖКГ України.

Ці напрацювання започатковують системне застосування можливостей Дунайської стратегії та Східного партнерства ЄС на 2007-2013 роки і обґрунтування наступних інноваційно-інвестиційних проектів. Йдеться про забезпечення сталого розвитку і техногенно-екологічної безпеки в Карпатсько-Дунайській зоні з подальшим поширенням на басейн Дністра у 2014-2020 роках із застосуванням трансферу кращих доступних технологій (ВАТ) згідно з ІЗЗС Директивою та сучасних кластер них підходів ЄС.

- «Попередження повеней, захист від шкідливої дії вод і аварійних забруднень у верхній частині басейнів річок Сірет та Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями».

Мета проекту: забезпечення послідовного моніторингу стану та управління водними ресурсами, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та наближення до стандартів ЄС.

- «Формування пілотного транскордонного лісо-деревообробного кластеру на базі співробітництва Карпатської та Альпійської конвенцій у Дунайському басейні».

Мета проекту: створення якісно нової системної та інфраструктурної основи для розвитку лісо-деревообробної галузі Буковини за кластерно-інноваційним підходом на базі Карпатсько-Альпійського співробітництва регіонів і країн у Дунайському басейні, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та послідовного наближення до стандартів ЄС.

Орієнтовна вартість кожного з проектів становить від 3 до 10 млн. €, фінансування 90% вартості проектів передбачається за рахунок СОП «Румунія-Україна-Молдова» та «Румунія-Україна».

Держуправлінням спільно з природоохоронними органами Сучавського і Ботошанського повітів Румунії проводиться спільний моніторинг якості води в прикордонних річках Прут і Сірет в рамках Міжнародної декларації з питань водогосподарського використання Дунаю і охорони ріки від забруднення. Щомісяця проводиться відбір проб води згідно графіка та робляться аналізи на вміст забруднюючих речовин, здійснюється обмін інформацією.

25 січня представник області брав участь у Консультативній робочій зустрічі «Рух до Карпатської стратегії – запровадження Стратегії ЄС для Дунайського регіону (EUSDR) в Карпатському просторі» на запрошення Секретаріату Карпатської конвенції в м. Брюсселі. Було презентовано послідовну політику України, яка дозволила включити до пріоритетних проектних напрямків EUSDR не тільки українську частину Дунайської дельти в Єврорегіоні «Нижній Дунай», але й карпатських басейнів Тиси, Прута і Сірету (Єврорегіони «Карпатський» і «Верхній Прут»).

7-9 лютого відбувся семінар Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Молдова» у м. Яси (Румунія) з підготовки великомасштабного проекту зі створення системи протидії повеням та покращення управління водними ресурсами у верхніх частинах басейнів Прута і Сірету на основі автоматизованих станцій, в ході якого відбулись консультації з партнерами – Мінприроди Румунії та його регіональних інституцій, а також – з Республіки Молдова. 15 лютого представник області брав участь у підсумковому обговоренні Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011-2015 років (НПД), в ході яких відбулись консультації і були передані матеріали першого заступника Міністра М.І. Романову щодо участі України у Дунайській стратегії ЄС та використання для цього напрацювань Екоєврорегіону в складі пілотного Єврорегіону «Верхній Прут». Щодо НПД були внесені пропозиції про його доповнення планом реалізації у національному законодавстві, за основними цілями НПД та у регіональній політиці України принципів інтегрованого попередження і контролю забруднень як ключового засобу для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та застосування кращих доступних технологій (ВАТ), зокрема як основи подальшого здійснення ОВНС та втілення інноваційно-інвестиційної політики.

Євроатлантична інтеграція

На сьогодні взаємозв’язок проблем захисту довкілля та безпеки є безумовною складовою сталого розвитку нашої держави. Такий взаємозв’язок обумовлює необхідність співпраці організацій, що опікуються проблемами безпеки, з усіма країнами Європи та світу. В цьому контексті Україна, чітко визначивши свій курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, активно співпрацює з НАТО.

У березні 1992 р. Україна стала членом Ради Північноатлантичного співробітництва (РПАС). У 1997 р. Україна стає співзасновницею та учасником наступниці РПАС – Ради євроатлантичного партнерства (РЄАП), яка на сьогодні налічує 26 держав-членів НАТО та 20 країн-партнерів.

Україна пройшла шлях від Хартії про особливе партнерство, підписаної 09.07.1997 р. в Мадриді, через План дій, схвалений 22.11.2002 р. у Празі, в рамках якого реалізується щорічний Цільовий план Україна – НАТО, до Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань набуття членства та відповідних реформ, який було започатковано 21.04.2005 р. у Вільнюсі. Процес Інтенсифікованого діалогу, започаткований на виконання рішень Мадридського самміту НАТО 1997 р., пропонується країнам, що висловили зацікавленість стати членами Альянсу, і є першим етапом офіційного процесу підготовки країн-аспірантів до членства в НАТО.

На цей час забезпечено реалізацію вже п’яти Цільових планів (2003-2007 рр.). Цільовий план-2007 (затверджений Указом Президента України № 535 від 18.06.07) містив 278 заходів. У цілому із 278 заходів Цільового плану-2007 виконано повністю – 204, виконано частково - 57, не виконано - 12 заходів. Термін виконання 5 заходів перенесено на поточний рік. Таким чином, за звітний період виконано повністю 73,3 % заходів Цільового плану-2007.

З урахуванням досвіду, отриманого в минулому та попередніх роках, Уряд України спрямовував зусилля виконавчої влади у 2008 році на забезпечення належного виконання заходів Цільового плану-2008 та на більш тісну співпрацю з Організацією Північноатлантичного договору з метою реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

З квітня 1999 р., згідно з положеннями Хартії, формат відносин переведено у площину спільного форуму – Комісії Україна-НАТО (КУН). Поряд з цим консультативним механізмом співробітництва, Україна використовує також й такі механізми, як спільні робочі групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи, озброєння, економічної безпеки, планування на випадок надзвичайних ситуацій, з питань науки і захисту довкілля, а також регулярні засідання Україна-НАТО на рівні політичного, політико-військового керівного, військового, економічного та спеціального комітетів.

Мінекології співпрацює з Міністерством освіти та науки України у рамках Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань науки та довкілля.

VIII засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань науки та довкілля відбулось 24 жовтня 2008 р. в приміщенні МОН України.

Міністерство екології та природних ресурсів України бере участь в реалізації заходів, передбачених Цільовим планом Україна – НАТО на 2008 рік в рамках Плану дій Україна – НАТО. На сьогодні Мінекології  погоджено проект Цільового плану Україна – НАТО на 2009 рік.

Крім того, співробітництво України з Північноатлантичним Альянсом відбувається в рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО (ІПП). Дана програма складається із заходів міжнародного співробітництва, запропонованих державами-членами та країнами-партнерами Альянсу в форматі Робочого плану євроатлантичного партнерства.

Робочий план євроатлантичного партнерства містить широкий перелік навчальних курсів, семінарів, конференцій, симпозіумів, робочих зустрічей, засідань комітетів НАТО.

Мінекології в межах компетенції бере активну участь у співробітництві з НАТО в рамках ІПП.

Іншим виміром співробітництва Міністерства екології та природних ресурсів України та НАТО є участь України в Ініціативі „Навколишнє середовище та безпека” (ENVSEC), яка була створена на основі Меморандуму про взаєморозуміння між ЮНЕП, ПРООН та ОБСЄ від 14 листопада 2003 року. У 2006 році членами ENVSEC також стали ЄЕК ООН та Регіональний центр з питань довкілля для Центральної та Східної Європи. НАТО є асоційованим членом Ініціативи з 2004 року.

Головною метою ініціативи є допомога країнам у визначенні та розв’язанні проблем стабільності та безпеки, які виникають у зв’язку з питаннями навколишнього середовища. Іншою метою є поліпшення загального взаєморозуміння шляхом зміцнення діалогу і співробітництва з екологічних питань.
26 лютого 2008 року у Мінприроди пройшов семінар «Довкілля України: проблеми, політика, дії», на якому офіційно презентували звіт «Довкілля та безпека. Перетворення ризику у співробітництво Білорусь – Молдова – Україна». У заході взяли участь керівники обласних управлінь охорони навколишнього природного середовища, представники Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН), Програми з навколишнього середовища Організації Об’єднаних Націй (ЮНЕП), Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), інших міжнародних організацій та неурядових організацій.

У звіті Ініціативи з питань довкілля та безпеки (ENVSEC) підкреслено важливість використання взаємозв’язків між проблемами довкілля та безпеки як для охорони довкілля, так і для посилення стабільності та добросусідських відносин. Оцінка ENVSEC включає систематичний аналіз проблем взаємозв’язків між довкіллям та безпекою у Білорусі, Молдові та Україні, містить огляд викликів у сфері управління транскордонними водами та екосистемами, у сфері поводження з небезпечними відходами та мінімізації наслідків військової діяльності у минулому, у сфері використання енергетичних ресурсів та затяжного конфлікту у Придністров’ї. У звіті також окреслені заходи, запропоновані країнами та партнерами ENVSEC для подальшого аналізу та зниження ризику. Реалізація певних заходів вже розпочалася. Звіт був підготовлений за тісної співпраці між експертами та установами України, Молдови, Білорусі із залученням допомоги партнерів ENVSEC.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Начальник управління

Зразок запиту про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Відеогалерея


Календар новин

« червня 2022 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні5581
mod_vvisit_counterВчора12437
mod_vvisit_counterЦей тиждень5581
mod_vvisit_counterОстанній тиждень71592
mod_vvisit_counterЦього місяця274424
mod_vvisit_counterОстаній місяць310506
mod_vvisit_counterВсі дні15753630

Веб представництва