• Реєстрація

Положення про колегію

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації


Загальні положення

Колегія управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – колегія) є постійним консультативно - дорадчим органом, утвореним для узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та підготовки пропозицій щодо найважливіших напрямів її діяльності.

У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – управління), розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації та цим Положенням.

Основні завдання та функції колегії

Основними завданнями колегії є:

ухвалення рішень щодо перспектив і найважливіших напрямів організації та здійснення природоохоронної роботи в регіоні;

сприяння реалізації державної політики з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі.

На засіданнях колегії розглядаються питання щодо:

планів та перспективних програм діяльності управління; заходів, спрямованих на удосконалення державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;

підготовки пропозицій щодо удосконалення законодавства;

стану додержання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни; інших питань, віднесених до компетенції управління.

Склад колегії

До складу колегії входять: начальник управління (голова колегії), заступники начальника управління (за посадою), начальники відділів управління (за посадою); До складу колегії можуть входити керівники інших спеціальних підрозділів Мінприроди, відповідних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій державної геологічної та гідрометеорологічної служб, у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, органів з питань лісового, водного господарства, земельних ресурсів, регулювання рибальства.

Персональний склад колегії затверджується начальником управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Організація роботи колегії

Організаційною формою роботи колегії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення її засідань. У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні, а також спільні засідання колегії. Засідання колегії проводяться відповідно до затвердженого її головою плану, в якому зазначаються питання, які необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, дата їх розгляду та доповідачі. Затверджений річний план засідань колегії розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів не пізніше, ніж за два тижні до початку кварталу. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за сім днів до засідання подає його голові колегії для погодження. На розгляд колегії подаються: проект порядку денного засідання з визначенням доповідача з кожного питання; довідки з кожного питання порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків та пропозицій; довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного; проект рішення колегії; список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь у обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по-батькові, місця роботи та займаних посад. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення. Керівники структурних підрозділів управління, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідань колегії

Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків начальника управління. Засідання колегії проводиться, якщо на ньому присутні не менше ніж половина від загальної кількості членів колегії. Члени колегії беруть участь у її засіданнях особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджується членами колегії шляхом голосування.

Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням. Рішення на засіданнях колегії ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості членів колегії. За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на колегії та враховується під час голосування. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади, приймається спільне рішення. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки та звукозапису.

Після засідання колегії секретар колегії доопрацьовує протягом п’яти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує членами колегії, іншими особами і подає на затвердження голові колегії. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління. Рішення колегії з організаційних, процедурних та контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження). Рішення колегії оформляються протоколам, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії. Рішення колегії доводяться до членів колегії, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії. Матеріально – технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відповідним господарським підрозділом управління. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює секретар колегії або підрозділ, визначений головою колегії. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень. Голова колегії визначає ступінь відповідальності осіб, винних у невиконанні чи несвоєчасному виконанні рішень колегії.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Начальник управління

Доступ до публічної інформації

Зразок запиту про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Відеогалерея


Календар новин

« березня 2018 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2615
mod_vvisit_counterВчора3823
mod_vvisit_counterЦей тиждень12244
mod_vvisit_counterОстанній тиждень22376
mod_vvisit_counterЦього місяця72453
mod_vvisit_counterОстаній місяць76069
mod_vvisit_counterВсі дні4738309

Веб представництва