• Реєстрація

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності  ТзОВ «Зорі Дністра», (№ 20216238113 від 25.10.2021 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/8113/reports/GCXrLO4AKx.pdf

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Зорі Дністра», (№ 20216238113 від 25.10.2021 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/8113/reports/3hFj01jE74.pdf

23 жовтня 2021 року відповідно до Плану проведення перевірок стану виконання головами територіальних громад та очолюваними виконавчими комітатами рад делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2021 році затвердженим головою Чернівецької обласної державної адміністрації 22 грудня 2020 року та у відповідності до пункту б статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» управлінням екології та природних ресурсів здійснено перевірку Вижницької міської ради. За наслідками перевірки надані відповідні рекомендації щодо покращення делегованих повноважень у природоохоронній сфері.

 

У грудні 2017 року введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон). Законом передбачено розроблення та прийняття низки підзаконних нормативно-правових актів, переважна більшість з яких уже набрала чинності та активно застосовується. Водночас ряд запроваджених Законом інструментів та процедур не реалізовано на практиці. До таких, зокрема, належать реєстр експертів з оцінки впливу на довкілля та експертні комісії з оцінки впливу на довкілля, створення яких передбачено статтею 10 Закону.

Діяльність експертних комісій з оцінки впливу на довкілля спрямована на підвищення якості оцінки в цілому та більш ефективне використання окремих елементів цієї процедури, у тому числі шляхом запровадження експертного розгляду звітів з оцінки впливу на довкілля та іншої інформації про плановану діяльність, отриманої в ході оцінки впливу на довкілля, формулювання науково обґрунтованих умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, залучення фахових спеціальних знань у процесі видачі висновків з оцінки впливу на довкілля та визначення екологічних умов провадження планованої діяльності, що включаються до висновків з оцінки впливу на довкілля, забезпечення підготовки звітів про громадське обговорення, які відповідають вимогам Закону, відповідним підзаконним нормативним актам та міжнародним зобов’язанням України у сфері участі громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.

Наказом  № 452 визначаються правові засади та процедура ведення реєстру експертів з оцінки впливу на довкілля, встановлюються вимоги і порядок внесення інформації до нього, визначаються кваліфікаційні вимоги до експертів з оцінки впливу на довкілля, а також встановлюється порядок призначення та роботи експертів у складі експертних комісій з оцінки впливу на довкілля.

 

https://mepr.gov.ua/news/38276.html

Відповідний законопроєкт № 0094 «Про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу» прийняла в цілому Верховна Рада України.

Європейський інститут лісу (ЕFI) є міжнародною організацією, створеною європейськими державами. Членство у ній набувається на рівні держави.

Діяльність організації спрямована на формування загальноєвропейської лісової політики і консолідацію сучасних наукових знань про ліси у Європі. ЕFI формує науково-обґрунтовані рекомендації з питань лісової політики, підтримує та координує відповідні дослідження у сфері лісового господарства на основі загальноєвропейських інтересів, проводить стратегічні дослідження власними силами, а також залучає експертів. Отримані дослідження стають науковою основою для підтримки лісової політики як на європейському, так і регіональному та національних рівнях.

«Приєднання до Конвенції є важливим для України, адже дозволить впливати на політику роботи інституції. Це сприятиме активізації науково-дослідного потенціалу та об'єднанню ресурсів багатьох європейських країн для проведення наукових досліджень, застосування передових методів і технологій лісоуправління», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Наразі 29 країн Європи є членами ЕFI, 115 організацій набули статус асоційованих або афілійованих членів у 36 країнах, серед яких є і 2 українські наукові та освітні установи. Загалом ЕFI має 5 регіональних офісів та 3 проектних центри.

Для України Конвенція набере чинності на шістдесятий день після здачі на зберігання депозитарію документа про приєднання.

https://mepr.gov.ua/news/38275.html


Відсьогодні на базі вебпорталу “ЕкоСистема” розпочалося тестування нової онлайн-послуги. Вже незабаром українські підприємці зможуть отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, не виходячи з власного офісу. Користуючись “ЕкоСистемою”, громада зможе слідкувати за процесом видачі даних дозволів та надсилати Міністерству свої зауваження.

“ЕкоСистема” - це національна платформа, де будуть зібрані всі адміністративні екопослуги для бізнесу та вся екологічна інформація для громадян, - коментує заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України (CDTO) Руслан Стрілець. - Вебпортал постійно поповнюється новими сервісами та наборами відкритих даних за 11-ма політиками цифровізації міністерства. Сьогодні нововведення стосується політики “е-Повітря”. Ми розробили та тестуємо можливість для українських підприємців отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу онлайн”.

Сервіс сприятиме прозорості процедур та виключенню корупційних ризиків. На сайті “ЕкоСистема” заявники зможуть ознайомитись із повним переліком необхідних документів, порядком та способом їх подання, підставами для відмови у видачі. Для того, щоб подати пакет документів, підприємцям більше не доведеться виходити з дому, витрачаючи час і ресурси на непрямі витрати. Щороку близько ⅔ отриманих Міністерством у паперовому форматі звернень на отримання дозвільного документа поверталися підприємствам з відмовою за формальними ознаками (незавірені копії документів, неправильне найменування довідок тощо). Завдяки подачі документів в електронному вигляді припуститись помилки буде неможливо: інтегрована система не пропустить некоректно заповнену форму чи неповний пакет документів.

Громадськості, у свою чергу, стане набагато легше контролювати процес надання адмінпослуги, а також брати участь у прийнятті Міністерством рішень щодо видачі дозволів на викиди. Інформація про намір підприємства отримати дозвільний документ та можливість у 30-денний строк надіслати держоргану свої зауваження щодо цього - стануть доступні на “ЕкоСистемі”.

Переведення сервісу в онлайн стало можливим завдяки інформаційній взаємодії Міндовкілля з Держпродспоживслужбою, її територіальними підрозділами та ОДА. Цифровізацію адмінпослуги затверджено наказом Міндовкілля № 678 від 20.10.2021.

Проект реалізовано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та ГО «Збережи Дніпро» (Save Dnipro) у рамках проекту «Удосконалення керування та зміцнення верховенства права у сфері охорони довкілля завдяки громадському моніторингу забруднення повітря й дозволів на викиди» за фінансової підтримки Уряду Королівства Нідерландів.

Наступними в межах політики “е-Повітря” будуть оцифровані ще дві послуги міністерства: Державний облік в сфері атмосферного повітря та видача довідки щодо величин фонових концентрацій. Обидві будуть реалізовані у форматі paperless та peopleless.

Нагадаємо, що «ЕкоСистема» вже містить 8 онлайн-послуг, 66 реєстрів відкритих екологічних  даних та 3 інтегровані інформаційні ресурси: Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду, сайт wownature.in.ua та Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів.

 

https://mepr.gov.ua/news/38270.html

Міндовкілля затвердило План дій щодо збереження ведмедя бурого (Ursus arctos L. ) в Україні.

Цей документ розробили спільно з Громадською спілкою «Всесвітній фонд природи Україна» на основі матеріалів, зібраних науковцями за останні 30 років в Українських Карпатах та Поліссі.

Ведмідь бурий – найкрупніший хижак фауни України та єдиний представник родини Ведмежих (Ursidae). Статус «мисливського» виду в Україні призвів до значного його скорочення.

За останні 40 років іх чисельність скоротилася більш, ніж утричі. З 2003 року ведмедя бурого занесено до Червоної книги України. Вид, визначено як такий, що перебуває під загрозою зникнення. Він включений до Додатку II Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції) і Додатку ІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).

На сьогодні існує загроза подальшого істотного скорочення чисельності популяції виду. Це відбувається через деградацію місць їх перебування. А саме, інтенсивної експлуатації лісів і значного рекреаційного навантаження на них. Крім того, поширення браконьєрства, турбування технікою, скорочення кормової бази та високої смертності молодняка.

Затверджений План дій передбачає:

  • проведення системних ґрунтовних наукових досліджень,
  • організацію моніторингу популяцій ведмедя,
  • збереження середовищ його існування та формування екологічних коридорів,
  • боротьбу з браконьєрством та проведення відповідних інформаційно-просвітницьких кампаній серед широких верств населення,
  • підготовку та впровадження рекомендацій для підвищення ефективності ведення лісового та мисливського господарства.

Все це має сприяти зменшенню впливу негативних чинників на популяцію виду в Україні.

https://mepr.gov.ua/news/38269.html

Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року. Вона розроблена з метою підвищення рівня екологічної безпеки, зменшення впливів та наслідків зміни клімату в Україні.

Реалізація Стратегії направлена на виконання Україною міжнародних зобов’язань в рамках Паризької кліматичної угоди щодо скорочення викидів парникових газів та адаптації до наслідків глобальної зміни клімату.

Основними екологічними загрозами для України є значний рівень забруднення атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, недосконала система державного нагляду (контролю) та моніторингу навколишнього природного середовища. Також склалася критична ситуація з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів.

Відповідно до Стратегії найбільш вразливими до наслідків зміни клімату в Україні є такі соціально економічні сектори як: біорізноманіття, водні ресурси, енергетика, громадське здоров’я, лісове господарство, прибережні території, рибне господарство, сільське господарство, грунти тощо. І саме на них буде направлена основна діяльність Уряду в рамках реалізації документу.

Етапи реалізації Стратегії досягнення цілей державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату здійснюватимуться в два етапи. У результаті її впровадження очікується:

зменшення рівня промислового забруднення;

створення ефективної системи хімічної безпеки;

забезпечення раціонального використання природних ресурсів;  досягнення «доброго» екологічного стану вод;

забезпечення сталого лісоуправління та підвищення адаптивної здатності лісових екосистем;

створення правових та економічних підстав запровадження ієрархії поводження з відходами;

підвищення ефективності державної системи оцінки впливу на довкілля та державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища;

збереження біорізноманіття та забезпечення розвитку природно-заповідного фонду в Україні;

посилення адаптаційної спроможності та стійкості соціальних, економічних та екологічних систем до зміни клімату;

стабілізація екологічної рівноваги на тимчасово окупованих територіях тощо.

Впровадження стратегії відбуватиметься відповідно до розробленого і затвердженого Операційного плану реалізації Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року, в якому прописані заходи на найближчі три роки.

Стратегія розроблена за підтримки проєкту EU4Climate, що впроваджується Програмою розвитку ООН за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Проект EU4Climate має на меті сприяння пом'якшенню та адаптації до змін клімату, а також розвитку низьковуглецевої і стійкої до кліматичних змін економіки відповідно до Паризької угоди у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.

Уряд ухвалив проєкт Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року».

Ці зміни передбачають запровадження нових підходів до фінансування геологорозвідувальних робіт, що дозволить створити фундамент для досягнення цілей, закладених у Національній економічній стратегії до 2030 року. Вони враховують світові тенденції розвитку надрокористування та потреби ринку.

Оновлена Програма базується на таких принципах, як:

концентрація зусиль на пошуках стратегічно важливих корисних копалин і критичної мінеральної сировини;

здійснення геологічного картування територій України, моніторингу підземних вод, ведення державних балансів копалин;

зручного доступу до геологічної інформації шляхом запровадження цифрових технологій;

сталого джерела фінансування геологорозвідувальних робіт шляхом встановлення фіксованих розмірів наповнення спеціального фонду від користування надрами.

«Реалізація прогарами має забезпечити потреби держави у мінеральних ресурсах за рахунок власного видобутку. Це зменшить залежність України від імпорту мінеральних ресурсів і збільшить експортний потенціал шляхом видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку», - повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Реалізація заходів дозволить:

відкрити нові поклади та родовища корисних копалин, що зацікавлять потенційних інвесторів;

забезпечити потреби національної економіки стратегічно та критично важливими видами мінеральної сировини;

завершити геологічне картування території України масштабу 1:200000 і створить єдину електронну геологічну карту;

визначити порядок водовідбору підземних вод та автоматизованого обліку;

створити систему державного моніторингу раціонального використання надр.

Також Уряд схвалив ще один проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази України».

Документом вносяться зміни до Бюджетного кодексу України, а саме:

створюється Державний фонд розвитку мінерально-сировинної бази України у складі спеціального фонду Державного бюджету України;

визначаються джерела формування Державного фонду розвитку мінерально-сировинної бази України та напрямки спрямування коштів з Державного фонду розвитку мінерально-сировинної бази України.

https://mepr.gov.ua/news/38264.html

Про це зазначив заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорєв на Міжнародному водному форумі Aqua Ukraine 2021, який розпочав свою роботу 19 жовтня.

На панельній дискусії експерти сталого управління водними ресурсами обговорили останні зміни у сфері здійснення державного моніторингу вод та результати проведення скринінгу забруднюючих речовин Дону, Дністра, Дніпра, Дунаю, Чорного моря та Антарктиди.

«Міндовкілля, Мінрегіон та Держводагентство, це фактично ті флагмани, які щороку підтримують проведення цього форуму, адже він є важливим майданчиком для різних заходів, де експерти обмінюються думками та досвідом. Тут представлені найсучасніші водні технології, розробки, продукція, товари та послуги», - зазначив заступник Міністра Михайло Хорєв на відкритті форуму.

Він повідомив про стан справ у сфері українського моніторингу вод.

«На сьогодні Україна продовжує створювати сучасну систему моніторингу якості вод. У нас вже є 4 лабораторії Держводагентства для моніторингу поверхневих вод. Одна з них нещодавно отримала сертифікат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Очікуємо, що інші три також будуть сертифіковані. Моніторинг морських вод буде здійснюватися судном «Бельгіка». Його Україна отримала у подарунок від Королівства Бельгія. Наступного року розпочнемо дієвий моніторинг морського середовища, як це передбачено нещодавно схваленою Урядом морською природоохоронною стратегією. Сподіваємося, що моніторинг підземних вод також запрацює вже з наступного року”, - розповів Михайло Хорєв.

За його словами, перед Міндовкіллям стоїть важливе завдання - перезавантажити усю систему моніторингу довкілля.

Під час другої секції панельної дискусії Михайло Хорєв окремо зупинився на головних чинниках забруднення поверхневих вод в Україні - стічних водах:

“Статистичні дані свідчать, що тільки у 2020 році місцевими водоканалами скинуто у водойми 1,8 млрд кубометрів стоків. Із них неочищених – 383 млн кубічних метрів. Тож можна з упевненістю сказати, що основними забруднювачами водойм є водоканали. А створення сучасної системи очистки таких вод на водоканалах вирішить 70 % проблем із забрудненнями наших річок”.

Для цього Мінрегіон розробив програму «Питна вода України», яка передбачає виділення коштів на модернізацію очисних споруд.

Зі свого боку Міндовкілля також зробило ряд кроків:

прийнято рішення Уряду, яким обмежено використання фосфатів у миючих засобах;

готується до другого читання законопроєкт № 3091. Він перезапустить систему держекоконтролю і допоможе посилити контроль за порушенням законодавства у сфері забруднення водних ресурсів та здійснення незаконних скидів стічних вод.

Міжнародний водний форум Aqua Ukraine 2021 триватиме 19-21 жовтня. Тут представлені останні досягнення і технології водопостачання та водовідведення, запобігання забрудненню водних ресурсів, застосування екологічно чистих технологій водозбереження тощо.

Начальник управління

Зразок запиту про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Відеогалерея


Календар новин

« жовтня 2021 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2419
mod_vvisit_counterВчора6479
mod_vvisit_counterЦей тиждень2419
mod_vvisit_counterОстанній тиждень70996
mod_vvisit_counterЦього місяця139180
mod_vvisit_counterОстаній місяць336040
mod_vvisit_counterВсі дні16274324

Веб представництва