• Реєстрація

ПОЛОЖЕННЯ про відділ координації природоохоронної роботи, регулювання використання природних ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління екології та природних ресурсів 
Чернівецької обласної державної адміністрації

від «05» липня 2018 р.   № 41


ПОЛОЖЕННЯ

відділу координації природоохоронної роботи,

регулювання використання природних ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної  адміністрації

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання та обов’язки, права та відповідальність відділу координації природоохоронної роботи, регулювання використання природних ресурсів та погоджень (надалі – відділ), а також взаємовідносини з іншими підрозділами управління.

1.2. Відділ підпорядкований безпосередньо начальнику управління.

1.3. Керівництво відділу:

1.3.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду (звільняється з посади) наказом начальника управління.

1.3.2. У разі тимчасової відсутності начальника обов'язки начальника відділу виконує заступник начальника відділу, згідно наказу  начальника управління.

1.3.3. Головні спеціалісти відділу призначаються на посади і звільняються з посад  наказом начальника управління.

1.4. В межах своєї компетенції відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Указами Президента України, Законами (Кодексами) України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, Положенням про управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, наказами начальника управління, іншими нормативно – правовими та нормативно – технічними актами, що стосуються видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спецводокористування, на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Крім зазначеного, працівники відділу керуються вказівками начальника відділу.

1.5. Відділ комплектується спеціалістами з такими мінімальними вимогами: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший бакалавр, бакалавр, магістр).

1.6. Розподіл обов’язків між працівниками відділу здійснює начальник відділу.

1.7. Працівники відділу ознайомлюються із цим Положенням при прийомі на роботу і керуються ним з урахуванням вимог їх посадових інструкцій.

2. Завдання та обов’язки

Основними завданнями та обов’язками відділу є:

2.1 Видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, об’єкти яких за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відносяться до об’єктів ІІ та ІІІ груп;

2.2 Визначення тривалості кожного етапу (заходу) та необхідне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин (у разі перевищення нормативів екологічної безпеки) на кожному етапі;

2.3 Реєстрація звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин підприємства;

2.4 Видача величин фонових концентрацій розрахунковим методом;

2.5. Реалізація повноважень у сфері охорони атмосферного повітря відповідно до законодавства.

2.6. Погодження проектів водоохоронних зон;

2.7.  Встановлення меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

2.8. Встановлення умов скидання дренажних вод у водні об’єкти;

2.9. Погодження лімітів споживання питної води для промислових потреб з комунальних відомчих господарсько-питних водопроводів, що встановлюються місцевими радами;

2.10. Погодження індивідуальних регламентів скидання промислових забруднених стічних, шахтних, кар’єрних, рудникових вод з накопичувачів у поверхневі водні об’єкти;

2.11. Погодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

2.12. Погодження нормативів питного водопостачання у конкретному населеному пункті відповідно до законодавства;

2.13. Погодження створення на річках та у басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод, що допускається лише з дозволу місцевих рад;

2.14. Реалізація повноважень у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів відповідно до законодавства.

2.15. Участь у роботі комісії по складанню акта обстеження приймальних пунктів для отримання ліцензії на право здійснення операцій з металобрухтом;

2.16. Забезпечення реалізаціії повноважень у сфері поводження з відходами відповідно до законодавства;

2.17. Розгляд землевпорядної та містобудівної документації щодо відповідності вимогам діючого природоохоронного законодавства;

2.18. Погодження проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій чи об’єктів природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;

2.19. Здійснення погодженнь проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережно захисних смуг.

2.20. Участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу у межах наданих повноважень.

2.21. Знання та виконання вимог інструкцій з питань охорони праці, електро та пожежної безпеки.

2.22. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку управління.

3. Права відділу

Відділ має право:

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.2. Надавати роз’яснення структурним підрозділам управління з питань, що відносяться до компетенції відділу і випливають із завдань та обов’язків, перелічених у даному Положенні.

3.3. Вимагати та одержувати від структурних підрозділів управління матеріали, необхідні для здійснення діяльності  відділу.

3.4.  Надавати роз'яснення і рекомендації з питань, що входять до компетенції відділу.

3.5. Проводити і брати участь у конференціях, на­радах, семінарах з питань, що входять до компетенції відділу.

4. Відповідальність

Начальник та працівники відділу несуть відповідальність за виконання обов’язків відповідно до розподілу функцій, зазначених у посадових інструкціях та за:

4.1. Невідповідність чинному законодавству підготовлених відділом  документів дозвільного характеру;

4.2. Надання недостовірної інформації.

4.3. Незабезпечення чи неналежне забезпечен­ня керівництва  управління інформацією з питань роботи відділу.

4.4. Несвоєчасне, а також неякісне виконання на­казів та доручень керівництва управління.

4.5. Поширення інформації суб’єктів господарювання, що є комерційною таємницею.

4.6. Недотримання трудового розпорядку працівниками відділу.

4.7. Невиконання вимог правил охорони праці, електро- та пожежної безпеки.

5. Взаємодія з іншими підрозділами

5.1. Для виконання завдань і реалізації прав, передбачених цим Положенням відділ:

–    надає необхідну інформацію іншим підрозділам управління;

–   одержує необхідну інформацію від інших підрозділів управління.

Начальник управління                                                                   М. Білоконь

Ознайомлений:

Начальник відділу ............................................. ..........................М. Білокучма

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Начальник управління

Зразок запиту про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Відеогалерея


Календар новин

« лютого 2020 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3811
mod_vvisit_counterВчора8678
mod_vvisit_counterЦей тиждень33674
mod_vvisit_counterОстанній тиждень58063
mod_vvisit_counterЦього місяця226921
mod_vvisit_counterОстаній місяць234143
mod_vvisit_counterВсі дні8427759

Веб представництва